Sunday, March 2, 2008

DRIVING

NKhukhumba ku bwereka galimoto = I want to rent a car.

Bwereka = Rent.

Galimoto = Car.

Kasi ninga katolo musokho? = Can i get insurance?

Yima pa chiphambani cha msewu = Stop on a street sign.

Thowa yi moza = One way.

Kuyimika yayi = No parking.

Umaliro wa kachimbizgiro = Speed limit.

Gasi = Gas.

Petulo = Petrol.

Dizilo = Diesel.

No comments: