Saturday, March 22, 2008

FOOD AND SHOPPING

Olenji = Orange.

Papayi = Pawpaw.

Hanyezi = Onion.

Khowani = Mushroom.

Chingoma = (Singular for Maize).

Vingoma = (Plural for maize).

Zobala = Lemon.

Delele = ladies fingers.

Biringanya = Eggplant

Nkhaka = Cucumber.

Sabola = Chilies.

Chikhawu = Cassava.

Mapeyala = Avocado.

Nthochi = Banana.

Sghawa = Groundnuts.

Ntchunga = Beans.

Kabichi = Cabbage.

Chinanazi = Pineapple.

Mphatata = Sweet Potatoes.

Mpunga = Rice.

Mchele = Salt.

Shuga = Sugar.

Mbambayila = Irish potatoes.

Majungu = Pumpkins.

Mpwetekele = Tomatoes.

Mbuzi = Goat.

Ng’ombe = Cow.

Nyama = Meat.

Chiwindi = Liver.

Mtima = Heart.

Nyama ya kalulu = Rabbit.

Nyama ya Nkhumba = Pork.

Nyama ya mberere = Mutton.

Nyama ya mbuzi = Goat meat.

Nyama ya ng’ombe = Beef.

Nyama ya baka = Duck.

Nyama ya nkhuku = Chicken.

DIRECTIONS AND TRAVEL

Hamba luwilo = Go faster.

Hamba pachoko = Go slower.

Leka = Stop.

Hamba = Go.

Hamba ku malyelo = Go right.

Hamba ku mazere = Go left.

Hamba ku manyuma = Go back.

Hamba ku thazi = Go forward.

Hamba pasi = Go down.

Ningenda uli kukafika ku Mutatha = How do I get to Mutatha?

Chiteskeni cha sitima = The train station

Chiteskeni cha basi = Bus station

Chibanja = The airport

Sukulu = The school

Musika = The market

Resiti hausi = The resthouse

Yili nkhu? = Where are? (The noun comes first and there are different modifiers for different nouns ie: chili, yili, etc)

Mahotelo yali nkhu? = (where are hotels?)

Malo yakugona yali nkhu? = Where is the place to sleep?

Chilabo malo yakumwela mowa = Place to drink beer (traditional bar)

Munganilongola pa mapu? = Can you show me on the map?

Nthowa = Path

Musewu = Road

Mzinda = City

Boma = Government

Patukila ku mazele = Turn left

Patukila ku malyelo Turn right
Mazele = left

Malyelo = Right

Ku nthazi = Straight ahead

Chaku = Towards the

kujumpha = Past

Pambere = Before the

Mpoto = North

Mwela = South

Vuma = East

Kumanjiriro = West

Chikwera = Uphill

Kusika = Downhill

Chikhizga = slope

Chiduli = Antihill