Thursday, February 28, 2008

TRANSPORTATION

Ulendo = Journey/trip

Nyamuka = Depart

Fika = Arrive

kwenda ulendo = Travel.

Muku lipirisga zilinga kukafika ku Euthine? = How much do you charge to reach Euthine?

Ka basi iyi yi kuya nkhu? = Where does this bus go?

Ka basi iyi yi ku ka yima pa Mutantha? = Does this bus stop at Mutantha?

Basi ya ku Mutantha yi nya mu kenge nyengo uli? = What time does the bus going to Mutantha depart?

Yi ku ka fika nyengo uli? = What time does it arrive?

No comments: